De Doopsgez. kerk in Haarlem betekenis & definitie

(Grote Houtstraat 43) [7], een zaalgebouw uit 1681-'83 met ingezwenkte halsgevels, ligt verscholen op een binnenterrein. Aan de Grote Houtstraat staat een ingangsportaal in Lodewijk XV-vormen uit 1757.

Het met dorische zuilen uitgevoerde kerkinterieur bevat een preekstoel uit 1891. Van een renovatie in 1851 dateren het stucgewelf en de halfronde galerij aan de westzijde. Om de kerk staan verschillende eenlaags bijgebouwen, zoals de in 1868 gebouwde en later in fasen uitgebreide catechisatiekamer (Peuzelaarsteeg 3) en het met een neorenaissance-trapgevel uitgevoerde bijgebouw van het Predikfonds (bij Frankestraat 24; circa 1896). Rond 1902 gebouwd zijn het ingangsgebouw Frankestraat 24 met de Herenkamer, ontworpen door P. Kleiweg Dyserinck in neorenaissance-stijl met jugendstil-elementen. Op het binnenterrein bevinden zich het zogeheten spekhok een vermoedelijk 18de-eeuws pand met kruiskozijnen - en de Dameskamer (1902). De verbinding tussen de Dames- en de Herenkamer wordt gevormd door een galerij in neorenaissance-vormen.