De Begijnhof- of Waalse kerk in Haarlem betekenis & definitie

(Begijnhof 28-30) [3] is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een slanke toren van vier geledingen met achtzijdige ingesnoerde spits.

Het begijnhof werd in 1262 gesticht door Arent van Sassenheim. De kerk werd na de stadsbrand van 1347 herbouwd, waarna het hoge gotische koor rond 1388 tot stand kwam. De toren verrees bij een vergroting van het schip rond 1398. Het oorspronkelijk met verdieping uitgevoerde schip is later sterk verbouwd, onder meer eind 16de eeuw (poortje met Tudorboog). Haaks op het koor staat een 16de-eeuwse sacristie, nu consistoriekamer, en aan de zuidzijde bevindt zich een overwelfd ingangsportaal (1597), dat rond 1670 een classicistische gevel kreeg. Deze sinds 1587 bij de Waalse gemeente in gebruik zijnde kerk is rond 1982 gerestaureerd.

Inwendig worden koor en schip gescheiden door een in 1590 geplaatste muur. Het nog als kerkruimte gebruikte koor wordt gedekt door een houten tongewelf en bevat een preekstoel (tweede kwart 17de eeuw) en een door J.C. Friedrichs gebouwd orgel (1808, gerestaureerd 1964). De sacristie heeft eveneens een houten overwelving en een 17de-eeuwse schouw.