De Alg. begraafplaats in Weesp betekenis & definitie

‘Landscroon’ (Korte Muiderweg ong.), aangelegd na 1830, is toegankelijk via een ijzeren hek met gemetselde palen. Er zijn enkele grafkelders en andere graftekens, waaronder die voor J.

Pol († 1848).