De Alg. begraafplaats in Heemstede betekenis & definitie

(Herfstlaan 1) werd in 1828 naar plannen van J.D. Zocher jr. aangelegd op een gedeelte van de voorm. buitenplaats Westermeer (huis gesloopt 1829).

J.Th.J. Cuypers ontwierp rond 1930 de ingangspartij met vijver, een portierswoning, de aula en een dienstgebouw uitgevoerd in beton.Het grafmonument van de familie Van Verschuer-Brants (1901) heeft de vorm van een liggende zerk met daarop een kleine marmeren sarcofaag uit 1847 (overgebracht van buitenplaats De Hartekamp). Interessant zijn verder de neoclassicistische grafkapel van de familie Van Vollenhoven (1874), het met obelisk en doodskleed uitgevoerde grafmonument (1881) voor S.A. Müller-Rivet en het familiegraf Van Lennep met een door M. Guiraud-Rivière vervaardigd marmeren beeld voorstellende Jeanne van Lennep († 1928).