De Alg. begraafplaats in Beverwijk betekenis & definitie

‘Duinrust’ (Bankenlaan 174) werd aangelegd in 1920 naar ontwerp van L.A. Springer.

Bij een uitbreiding in 1965 zijn een nieuwe aula en ingang tot stand gekomen.