Burgerweeshuis in Amsterdam buiten de singelgracht betekenis & definitie

Het Burgerweeshuis (IJsbaanpad 3) is in 1955-'60 gebouwd naar een structuralistisch ontwerp van A.E. van Eyck. De basismodule van het gebouw wordt gevormd door een vierkant bouwdeel met betonnen kolommen op de hoeken en in het platte dak een kleine lichtkoepel.

Door schakeling van deze modules is om een binnenplaats een bebouwing met complexe plattegrond ontstaan. De binnenplaats is toegankelijk via een open arcade in een langgerekt tweelaags bouwdeel.

Op enkele hoeken staan tweelaagse paviljoens. Het complex is in 1990 inwendig verbouwd.