Bruggen in Uithoorn betekenis & definitie

De voorm. spoorbrug over de Amstel (bij Wilhelminakade ong.) kwam in 1912 tot stand met een draaibrug en een vaste brug. Tot 1987 heeft de spoorbrug als zodanig dienstgedaan, maar nu wordt ze gebruikt voor de snelbusverbinding.

De Prinses Irenebrug over de Amstel (bij Schans ong.) is een basculebrug met brugwachterhuisje uit 1939.