Bruggen in Alkmaar betekenis & definitie

Over de Mient ligt de Gewelfde Stenenbrug, een brede dubbelbogige brug uit circa 1510, die onder meer in 1639 gedeeltelijk is vernieuwd en toen sierbestrating kreeg waarin een rozet met windrichtingen. De uit 1581 daterende brug bij de Vismarkt tussen de Hekelstraat en Kapelsteeg kreeg in 1889 een vlak ijzeren middenstuk en heet sindsdien Platte Stenen Brug. De van oorsprong 17de-eeuwse Torenburgbrug tussen Dijk en Torenburg is een gemetselde boogbrug met op de sluitstenen het stadswapen. Andere van oorsprong 17de-eeuwse bakstenen boogbruggen in de binnenstad zijn de Wagenaarsbrug tussen Koorstraat en Ritsevoort en de Ridderstraatbrug over de Oudegracht.

Laat-19de-eeuwse gemetselde boogbruggen zijn de Bergerbrug over de singel bij Zevenhuizen (vijf bogen, 1902, verbreed 1934) en de Heldersebrug over de singel bij de Kennemerstraatweg (twee bogen). De in 1935 gebouwde Mauritsbrug (Heilooƫrdijk) is een bakstenen boogbrug met zandstenen eindstukken en deklijsten.

Daarnaast zijn er verschillende houten ophaalbruggen, zoals de Schapenbrug tussen Voordam en Waagplein en de Brillesteegbrug over de Oudegracht bij de Brillesteeg, beide als beweegbaar middendeel van een driedelige gemetselde boogbrug. Verder de Bathbrug (oorspronkelijk Spekbrug) tussen Waagplein en Fnidsen, de Kuipersbrug tussen Achterdam en Appelsteeg, de Eenhoornbrug tussen Zoutstraat en St.-Annastraat en de brug tussen Baangracht en Hofstraat. Geheel in hout uitgevoerd is de Werfbrug tussen Keetgracht en Oosterkolkstraat.

Gepubliceerd op 22-05-2017