Breezand in Kleine Sluis betekenis & definitie

Dorp ten noordwesten van Kleine Sluis, gesticht in 1861 aan de Zandvaart. Toen in 1912 bleek dat de schrale zandgrond geschikt was voor bloembollenteelt, vestigden zich hier veel katholieke immigranten uit de oude bollenstreek.

Een goed voorbeeld van een bollenschuur uit circa 1925 is Zandvaart 192.De R.K. kerk St. Johannes Evangelist (Wijdenes Spaansweg 58; 1930-'31, H.P.J. de Vries), een brede eenbeukige kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede toren met bakstenen spits, is uitgevoerd in traditionalistische vormen met neogotische details. De L-vormige openbare lagere school met aangebouwde onderwijzerswoning (Zandvaart 57) is in 1940 naar ontwerp van D. Saal en W.A. Hoep gebouwd op de plaats van de Herv. kerk (1885).