Boerderijen in Westerblokker betekenis & definitie

De belangrijke midden-17de-eeuwse stolpboerderij De Barmhartige Samaritaan (Westerblokker 39) werd waarschijnlijk gebouwd als geldbelegging voor een rijke Hoornse koopman, die in het voorhuis zijn herenkamer had. Deze in 1944-'49 herstelde en in 1988-'89 gerestaureerde (C. de Jong) boerderij heeft een iets inspringende houten darsdeur en een niet-vooruitstekend voorhuis met maniëristische trapgevel en een sierlijk gemetselde schoorsteen.

Het gesneden deurkalf toont een afbeelding van de Barmhartige Samaritaan en de datering ‘1659’. Andere interessante stolpboerderijen zijn De Lindenplaats (Westerblokker 52; circa 1760) met wit gepleisterd en ver uitgebouwd voorhuis, en Buitenrust (Westerblokker 159; 1862) met spiegel.