Bierbrouwerijen in Amsterdam betekenis & definitie

In 1868 stichtte G.A. Heineken de Heineken Brouwerij (Stadhouderskade 78-79) voor het brouwen van pilsener naar Beiers recept.

I. Gosschalk ontwierp een fabriek, waar in 1881 een voor dit procédé noodzakelijke ijsfabriek aan werd toegevoegd (verdwenen).

Naar plannen van J. Schotel en B.J.

Ouëndag verrees een nieuw brouwhuis in rationalistische stijl. Op de hoek met de F.

Bolstraat liet Heineken in 1933-'34 naar plannen van Ouëndag in sobere expressionistische stijl het nog bestaande gebouw met gistkelders bouwen (nu bedrijfsmuseum). De brouwerij is in 1975 naar Zoeterwoude verplaatst, waarna een groot deel van het in 1988 gesloten fabriekscomplex plaats heeft gemaakt voor nieuwbouw aan het Marie Heinekenplein (1993).Opvallend groot is het depotgebouw van de Haagse Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij (Bilderdijkstraat 87-97), dat bovenwoningen heeft met rationalistische details. Het pand uit 1899-1900 naar plannen van W. Langhout en P.H. van Niftrik heeft jugendstilbelettering aan de achterzijde (Da Costakade 106-110). Van de voorm. Amstelbrouwerij (Mauritskade 11) resteert het in 1940-'47 door F.A. Eschauzier en A.J. Langhout ontworpen kantoorgebouw dat na sluiting van de brouwerij (1983) sinds 1994 onderdak biedt aan de School for Management and Fashion ‘Montaigne’.