Bewaarscholen in Amsterdam betekenis & definitie

De voorm. bewaarschool Amsterdams Welvaren (Berenstraat 7), gesticht in 1830 met een legaat van quaker John Warder, kreeg in 1864 een nieuw schoolgebouw in vroege neogotische vormen naar ontwerp van P.J. Hamer. Een gepleisterde eclectische voorgevel heeft de voorm. Louise Bewaarschool (Prinsengracht 151; 1854, I. Warnsinck; herbouwd 1979-'80, S. Soeters). In neorenaissancestijl uitgevoerd zijn de Ned. Isr. Armenbewaarschool (Rapenburgerstraat 105; 1862, W.J.J. Offenberg; verbouwd 1890, G.B. Salm) en de Prinses Wilhelminabewaarschool (Egelantiersstraat 145; circa 1895).

Gepubliceerd op 22-05-2017