Begraafplaatsen in Medemblik betekenis & definitie

In 1765 gesticht is de Isr. begraafplaats (Bangert ong.) , waarvan de grafstenen in 1985 zijn gerestaureerd. De R.K. begraafplaats (Westerdijk ong.) , gesticht in 1871, heeft een ingangspartij met neogotische hekpijlers naar ontwerp van A.C.

Bleijs. Er is een hardstenen grafkruis voor de priestergraven van onder meer pastoor W.C.

Boers († 1910). De rond 1890 aangelegde Alg. begraafplaats (Compagniesingel ong.) heeft een gietijzeren hek uit die tijd en een traditionalistische aula (circa 1950).

Interessant is het grafteken in de vorm van een zuil op postament voor J.C. Pilaar (circa 1910).