Gepubliceerd op 02-01-2020

2020-01-02

Begraafplaatsen in IJmuiden

betekenis & definitie

De Westerbegraafplaats (Havenkade ong.) werd in 1896 geschonken aan de bewoners van Oud-IJmuiden door de grondeigenaren A.J. Bik en J.W.

Arnold. De rond 1960 aangelegde Alg. begraafplaats ‘Duinhof’ (Slingerduinlaan 4) heeft een door W.M.

Dudok ontworpen aula (1961) met smalle klokkentoren en grote ingangsluifel. Het geheel is gesitueerd aan een gazon met rechthoekige vijver.

In de Heerenduinen ligt de particuliere begraafplaats ‘De Kikvorsch’ (Slingerduinlaan ong.). Vanwege de wederopbouw en de uitbreiding van IJmuiden heeft men deze begraafplaats van de familie Boreel in 1948 naar de huidige locatie verplaatst, inclusief de 19de-eeuwse zerken en de hekpijlers (circa 1900).