Bedrijfsgebouwen in Uithoorn betekenis & definitie

Rond 1950 gebouwd is de voorm. conservenfabriek van de ‘Uithoornse Bacon en Conservenfabrieken’ (P. Steenkampweg 1).

Het kantoor van ‘Cindu International’ (Amsteldijk Noord 35) dateert uit circa 1965. Sinds 1922 wordt hier oorspronkelijk door de Nederlandse Teer en Asfalt Industrie ruwe steenkoolteer verwerkt tot naftaline, carbolineum en asfalt.