Bedrijfsgebouwen in Laren betekenis & definitie

Uit de 19de eeuw stamt de voorm. vlasschuur en weverswerkplaats Ruiterweg 1-3 met gepotdekselde wanden. De voorm. smederij St.-Janstraat 2-4, een fors dwars pand met gebroken schilddak, en de met ijzeren rondboogvensters uitgevoerde voorm. weverij van P.C. van de Brink (Smidslaantje ong.), dateren van omstreeks 1900.

Van Larens grootste tapijtweverij ‘Van de Brink & Campman’ resteert de oude 19de-eeuwse fabriekswerkplaats (tegenover Zevenenderdrift 10). De houthandel annex zagerij ‘Van Dijk’ (Zijtak 8-10) werd gesticht in 1874 door B. van Dijk.Opmerkelijk is de nog aanwezige kraanbaan voor het transport van boomstammen, bestaande uit stalen liggers op hoge houten jukken (mogelijk circa 1930).