Bedrijfsgebouwen in Edam betekenis & definitie

De voorm. leerlooierij Gevangenpoortsteeg 6 [22] is een 17de-eeuws dwars pand met een hijsluik bij de met hout beklede verdieping. De winkel met schilderswerkplaats van ‘aannemer en schilder G.

Slegt’ (Jan van Wallenplein 23) dateert uit circa 1920. In het buitengebied ligt de rond 1935 gebouwde zuivelfabriek ‘De Purmer’ (Oosterweg E 2a) [23].