Atlantikwall in IJmuiden betekenis & definitie

Vanaf 1942 werden als onderdeel van de Festung IJmuiden in het gebied Midden Heerenduin een anti-tankmuur en een betonnen kantelblokversperring aangelegd en aan de IJmuiderslag de Marine Seeziel Batterie Heerenduin een batterij met vuurleidingspost en flankerende geschutsbunkers -, de Marine Flak Batterie Olmen (luchtdoelbatterij) en verder anti-tankmuren en Hockerhindernissen (rijen betonnen drakentanden). Aan de Haringhaven resteert een grote, voor de Kriegsmarine gebouwde, Schnellbootbunker (1943) met veertien overdekte ligplaatsen en vier overdekte reparatiedokken.

Dit complex is in gebruik als kalkzandsteenfabriek en distributiecentrum.