Atelierwoningen in Laren betekenis & definitie

De oudste atelierwoningen in Laren hebben een boerderijachtig karakter en grote ramen op het noorden, zoals Ooghout 16 (1905, Th. Rueter) van mw.

H. Willink en de door F.

Hart Nibbrig zelf ontworpen atelierwoning De Olmenhoeve (Naarderstraat 62; circa 1905).In Klein Lindenhof (Oude Naarderweg 8; 1903, J. Banis), een houten woning in landhuisstijl, woonde de schilderes en schrijfster Wally Moes. De voor de dames C.A. van de Willigen en C. van Pesch gebouwde dubbele atelierwoning Oude Kerkweg 10-12 (1906, Th. Rueter) heeft de vorm van een dwars pand met de ateliers in de vooruitspringende dwarse bouwdelen. Karakteristiek zijn ook Pruikenburg (Wally Moesweg 1, circa 1906, H.A. Pothoven) van kunstschilder S.C.

Bosch Reitz en De Lingenskamp (Lingenskamp 34; 1911, C. de Groot). H.C. Elzinga ontwierp de atelierwoningen Beukenrode (Torenlaan 57; 1913) en Velthuysenlaan 17 (1918). De laatstgenoemde is in 1948 in gebruik genomen door de Ned. Protestanten Bond, waarbij een consistoriekamer is aangebouwd (H.F. Sijmons).

Het huis Engweg 2 werd in 1911 ontworpen door A.J. Kropholler voor beeldhouwer J. Mendes da Costa en in 1916 uitgebreid met een tweede atelier.

Architect J. Rebel ontwierp in 1917 zijn eigen woonhuis Velthuysenlaan 16 in landhuisstijl, met in het bijgebouw een atelier. Het expressionistische pand Jagersweg 13 (1920, A.J. Boland) kwam tot stand in opdracht van jkv. E.M.A. de Jonge. Dit ‘Internationaal Schildersatelier’ bevatte oorspronkelijk acht ateliers voor behoeftige kunstenaars, onder wie W. van Nieuwenhoven jr. en W. Mignot.