Amsterdamse Bos (Amstelveen) betekenis & definitie

Het Amsterdamse Bos (Amstelveenseweg ong.) is een groot recreatiebos, aangelegd op initiatief van de gemeente Amsterdam, die daartoe in 1929 een ‘Commissie voor het Boschplan’ installeerde. Het in 1931 geleverde plan van C. van Eesteren en vooral mevrouw J.H.

Mulder (Dienst Stadsontwikkeling Amsterdam) werd in 1934-'36 uitgevoerd in het kader van de werkverschaffing. Het bos kreeg onder meer diverse kiosken, een openluchttheater, een hertenkamp en een theeschenkerij.

Een opmerkelijk onderdeel is de Bosbaan (1934-'36, verbreed 1964), een ruim twee kilometer lange roeibaan met houten starthuisje en op de kop van de roeibaan een langgerekt botenhuis.