Amsterdam-Sloten (gemeente Amsterdam) betekenis & definitie

Stadsdeel van Amsterdam, ontstaan als veenontginning in de 11de eeuw en nu het zuidelijke deel van de westelijke tuinsteden van Amsterdam. Een in 1063 voor het eerst genoemd lintdorp Sloten lag bij de Sloterplas.

Het huidige dorp Sloten ontstond na 1300 langs de zuidelijker gelegen secundaire ontginningsas van de Sloterweg met een lichte verhoging ter plaatse van de kerk (verwoest 1572).De in 1465 ontstane heerlijkheid Sloten met Sloten, Osdorp, Sloterdijk en Vrije Geer werd in 1529 bezit van Amsterdam. De gemeente Sloten verloor in 1896 aan de oostzijde een stuk grondgebied aan Amsterdam en werd in 1921 geheel door die stad geannexeerd. Sindsdien heeft het tuinbouwgebied rond het dorp gaandeweg plaatsgemaakt voor forse uitbreidingswijken, zoals Overtoomse Veld (1956), Slotervaart (1959), Osdorp (1962) en Nieuw Sloten (sinds 1992).