Amsterdam-Buiksloot (gemeente Amsterdam) betekenis & definitie

Stadsdeel van Amsterdam, ontstaan in de 15de eeuw als dorp op de Waterlandse Zeedijk en nu het westelijke deel van Amsterdam-Noord. In de polder achter de zeedijk verrees een eerste kerk en aan de dijk bouwde men houten huizen. Van een smalle landtong in het IJ - de Volewijkslanden - vertrok de veerpont naar Amsterdam (sinds 1842 stoompont). Over deze landtong werd in 1622 een weg naar Purmerend aangelegd en parallel hieraan groef men in 1660 een trekvaart, die bij Buiksloot de zeedijk passeerde. In 1825 volgde de verbreding van deze trekvaart tot het Noordhollands Kanaal. De Buiksloterham, ten westen van de Volewijkslanden, werd in 1848-'50 drooggelegd.

Ten behoeve van de uitbreiding van Amsterdam stelde A. Keppler in 1914 een plan voor 3500 woningen in dit gebied op. In 1921 werd de gemeente Buiksloot door Amsterdam geannexeerd. De Buiksloterham verdeelde men in een oostelijke strook (Florapark, 1920), een middendeel met geconcentreerde woningbouw (Van der Pekbuurt, 1918-'20 en 1922-'26) en een westelijk gedeelte met havens en industrie. Al in 1919-'24 was verder noordwestelijk het tuindorp Oostzaan ontstaan bij de daar gevestigde N.D.S.M.-werf. Na 1921 groeide Buiksloot aan Nieuwendam vast en door forse uitbreidingen na de Tweede Wereldoorlog vormden deze kernen uiteindelijk Amsterdam-Noord.

Gepubliceerd op 22-05-2017