Akersloot (gemeente Castricum) betekenis & definitie

Akersloot is een dorp, ontstaan als geestnederzetting in de 11de eeuw op de noordpunt van een strandwal bij de overgang met het nattere veengebied. Het dorp werd in 1573 grotendeels verwoest door terugtrekkende Spaanse troepen.

De bebouwing concentreerde zich rondom de Herv. kerk en bij de R.K. kerk aan de zijde van het Alkmaardermeer. Door toename van de recreatie is Akersloot na de Tweede Wereldoorlog gegroeid en aan de westzijde uitgebreid.