Accijnshuizen in Enkhuizen betekenis & definitie

Het voorm. accijnshuisje aan het Havenhoofd [53] is een klein rechthoekig pand met schilddak, gesticht in 1590 maar in zijn huidige vorm eind 17de eeuw gebouwd naast de Blauwe Poort (gesloopt). Het eenvoudige voorm. accijnsgebouw Havenweg 1 (1913) [54] huisvest sinds 1995 het Enkhuizer Almanak Museum.