Monumenten in Noord-Brabant

Encyclopedie over monumenten in Noord Brabant (2010)

Gepubliceerd op 02-01-2020

Het voorm. tuchthuis in Breda

betekenis & definitie

Het voorm. tuchthuis (Halstraat 29), op de hoek van de Oude Vest, verrees in 1774-'79 naar ontwerp van A. Canters.

Aan de zijde van de Oude Vest heeft het gebouw een hoger opgetrokken middenrisaliet met fronton. De directeurswoning (Halstraat 27) kwam vrijwel tegelijk met het tuchthuis tot stand. Na de voltooiing van de strafinrichting ‘Boschpoort’ in 1886, diende het onder meer als militair wapen- en kledingmagazijn.