Monumenten in Limburg

Encyclopedie over monumenten in Limburg (2010)

Gepubliceerd op 02-01-2020

De O.L.-Vrouwekapel in Echt

betekenis & definitie

De O.L.-Vrouwekapel (Bosstraat 33, Schilberg) is een deels wit gepleisterd en deels wit gesausde kapel met driezijdige sluiting, topgevel en een zadeldak met dakruiter. Bij de ingang bevindt zich een steen met jaarvers (1691) en aan de achterzijde een 18de-eeuws houten kruisbeeld.

In de kapel staat een gepolychromeerd Mariabeeldje (O.L. Vrouw van Schilberg) uit circa 1500.

De veertien kruiswegstaties in opaline-techniek zijn in 1947 vervaardigd door glazenier J. Verheyen, die ook de vijf glas-in-lood ramen voor de kapel maakte.

Naast de kapel staan zeven wit gepleisterde voetvallen. Deze vóór 1670 opgerichte gebouwtjes, voorzien van een nummer in Romeinse cijfers, zijn in 1981 van elders overgebracht.