Monumenten in Gelderland

Encyclopedie over monumenten in Gelderland (2010)

Gepubliceerd op 02-01-2020

Kapel Avezaath in Kerk Avezaath

betekenis & definitie

Kapel Avezaath in Kerk Avezaath (gemeente Tiel). Dit dorp ten zuiden van Kerk Avezaath is in de vroege middeleeuwen ontstaan op een stroomrug van de Waal.

De Herv. kerk (Zoelensestraat 2) is een zaalkerk met hoger, driezijdig gesloten koor en een geveltoren met ingesnoerde spits.Het later gepleisterde schip dateert uit de 14de eeuw, het laat-gotische koor uit het midden van de 16de eeuw. De kerk is verbouwd in 1705 en kreeg in 1783 een geveltoren. Bij de restauratie van de kerk in 1977-'78, onder leiding van C.L. Temminck Groll, is die geveltoren opnieuw opgemetseld.

Het koor heeft inwendig een kruisribgewelf, het schip een vlakke houten zoldering. Tot de inventaris behoren een 17de-eeuws doophek, een preekstoel met Lodewijk XV-decoratie (1772) en een door P. van Dam gebouwd orgel (1917). Ten oosten van de kerk ligt op een verhoging de familiebegraafplaats Versteegh, gesticht in 1854 door M.J. Versteegh, burgemeester van de Avezathen en Zoelen en bewoner van Huis Het Teisterbant. Het terrein wordt omheind door een ijzeren hek met gecanneleerde gietijzeren hoekpilaren. Interessante hallenhuisboerderijen met dwars voorhuis zijn het vroeg-19de-eeuwse ‘Jochmanshof’ (Laageinde 3), met tweebeukig voorhuis, de iets jongere ‘Hoeve Zuiderweert’ (Moleneind 18) en ‘De Cromme Maen’ (Laageinde 45) met de jaartalankers ‘1864’.

Uit circa 1880 dateert de boerderij Zoelensestraat 30 met een voorhuis tussen topgevels en een schuur met dakoverstek aan de achterzijde. Op het erf staat een schuurberg.