De Oldehove in Leeuwarden betekenis & definitie

De Oldehove (Oldehoofsterkerkhof 1) is de onvoltooid gebleven toren van de in 1595-'96 wegens bouwvalligheid gesloopte St.-Vituskerk. Deze laatgotische torenromp van drie geledingen met overhoekse steunberen en een driezijdig gesloten traptoren verrees in 1529-'32 onder leiding van Jacob van Aken en - na diens dood - Cornelis Frederiksz. Verzakkingen tijdens de bouw leidden tot een scheefstand die men met enkele knikken in het opgaand werk heeft proberen te corrigeren, maar die in 1532 dwong tot het staken van het werk. De geplande stenen gewelven in de toren zijn niet uitgevoerd en de hoge vensters en doorgangen zijn in 1599 dichtgezet, waarschijnlijk met stenen van de gesloopte St.-Vituskerk. In de zuidgevel is in 1866 de laat-16de-eeuwse maniëristische grafzerk van Pieter van Dekama († 1568) en Catharina van Loo († 1581) ingemetseld. In de toren hangen twee klokken, de ene gegoten door Hans Falck (1633), de andere door Jacob Noteman (1636). In het torenportaal staat een klok van Cornelis Waghevens (1541), afkomstig uit de Nieuwe Toren (gesloopt 1884). De toren is diverse keren hersteld en gerestaureerd, waaronder in 1910-'11 onder leiding van W.C.A. Hofkamp en rond 1975.