Gepubliceerd op 02-01-2020

Beetgumermolen (Bitgummole) in Beetgum

betekenis & definitie

Beetgumermolen (Bitgummole). Dit dorp ten oosten van Beetgum is ontstaan uit het buurtschap ‘Bij de Molen’ of ‘Dijksterhuizen’, dat rond een molen bij de voormalige zeedijk tot ontwikkeling kwam en in de 18de en 19de eeuw uitgroeide tot een streekdorp met de naam Beetgumermolen.

De woonhuizen J.H. van Aismawei 18 en 58 en ‘Nieuw Aisma’ (J.H. van Aismawei 93) zijn karakteristieke middenganghuizen in eclectische stijl, gebouwd rond 1870 met een hoger opgetrokken middenpartij, versierd met pilasters of paneellisenen. De kop-hals-rompboerderij Dyksterhuzen 32 dateert in oorsprong uit circa 1870.

Het lage voorhuis heeft een omlijste ingang met ionische pilasters. De omstreeks 1830 gebouwde herberg ‘Groot Terhorne’ (J.H. van Aismawei 52) genoemd naar een in 1876 afgebroken state tussen Beetgum en Beetgumermolen is een neoclassicistisch pand met decoratieve kroonlijst en bij de begane grond een geleding met toskaanse pilasters.

In 1924 naar ontwerp van A. Nauta in expressionistische stijl gebouwd is de Geref. kerk (J.H. van Aismawei 11), een kruiskerk met aan de zuidoostzijde een toren met wimbergen en een tentdak.

Kenmerkend is het gebruik van gekleurd glas voor decoratieve elementen. De kerk bevat een door Bakker & Timmenga gebouwd orgel (1899).

De pastorie (J.H. van Aismawei 9) dateert eveneens uit 1924.