Gepubliceerd op 02-01-2020

Bakkeveen (Bakkefean) (gemeente Opsterland)

betekenis & definitie

Streekdorp, ontstaan in de late middeleeuwen als brinkdorp bij de uithof Mariënhof. Vanaf 1685 liet de Drachtster Compagnie de Bakkeveense vaart graven, waarna in opdracht van jhr.

Tjaerd van Aylva vanaf 1732 de huizen naar de vaart werden verplaatst. Rond 1910 werd Bakkeveen een zelfstandig dorp.