Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Gepubliceerd op 22-06-2017

2017-06-22

Stelen

betekenis & definitie

Als een jong kind al begint met stelen, komt dat niet meer goed.

Bijna alle kinderen pakken wel eens iets weg. Een peuter snapt nog niet echt dat het verboden is, maar een basisschoolkind wel. Als een kind dingen wegneemt, kun je hem uitleggen dat dat echt niet kan. Geef hem daarna het vertrouwen datje het als een eenmalige fout ziet. Laat hem merken datje hem nog steeds vertrouwt. Pas als een kind blijft stelen wordt het zorgelijk en is het goed achter de reden van het stelen te komen. Soms doen kinderen het om aandacht op zich te vestigen omdat iets ze erg dwarszit waar ze niet goed over kunnen of durven praten.

Als een kind iets gestolen heeft, moet hij het teruggeven of moet hij er iets voor terugdoen. Geld stelen voor snoep kan een kind terugverdienen door klusjes te doen of door het inhouden van zakgeld. Gaat het om iets van een vriendje of vriendinnetje, dan kun je het samen met hem terugbrengen en kan hij zijn excuus aanbieden als hij niet meer zo klein is.

Stelen en vandalisme horen bij de tienerleeftijd. Tieners hebben de neiging om te experimenteren. Dit is nodig om te ontdekken wie ze zijn en welke rollen en gedrag het best bij ze passen. Alhoewel een op de drie tieners zich wel eens schuldig maakt aan vandalisme, is het niet iets wat per se bij een ontwikkelingsfase hoort. Stelen en vandalisme hebben te maken met vele factoren, waaronder de opvoeding, de omgeving waarin een kind opgroeit en de aard van het kind.