Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Gepubliceerd op 22-06-2017

2017-06-22

Praten

betekenis & definitie

Kinderen leren vanzelf praten.

Taal leren gaat altijd via anderen. Mama, papa, woef-woef en aai zijn de vaak de eerste herkenbare woordjes die een kind zegt. Hij heeft leren begrijpen dat taal een symboolfunctie heeft en dat bij een bepaald woord een ding of een situatie hoort. En hij heeft geleerd dat alles een naam heeft. Ouders benoemen dingen die het kind aanwijst of die zij het kind laten zien. Kinderen gaan dat imiteren. Ze gaan ook mensen en dingen aanwijzen en benoemen, zoals papa, mama, poes, bal of tuuttuut.

Door taal leren kinderen dat er een onderscheid is tussen ik en de wereld om hen heen. Door praten worden kinderen minder

egocentrisch, minder op zichzelf gericht. Ze snappen door taal steeds beter dat er ook een wereld buiten hen is. En taalgebruik van kinderen is een uiting van hun manier van denken en van hun fantasie.

De meeste kinderen spreken hun eerste woorden gebrekkig uit, zoals paatje (=paardje) of pama (=pyjama). Na losse woorden ontstaan zinnetjes van twee woorden, zoals oog prik (=ik wil mijn haren niet wassen) of ikke boos (=ik ben boos). Deze korte zinnetjes ontstaan meestal als het kind tussen de 18 en 24 maanden oud is.

Rond het derdejaarspreken kinderen meestal zinnen die bestaan uit vijf tot zeven woorden: 'Ik niet moe hoef niet slapen.' Als kinderen van driejaar nog helemaal geen zinnetjes maken maar alleen met losse woorden praten, betekent dit dat de taalontwikkeling niet zo goed verloopt. Een kind hoort op deze leeftijd verschillende klanken te kunnen maken die voor een deel worden toegepast in woorden. Een slecht gehoor door veelvuldige oorontstekingen kan de taalontwikkeling in de weg staan, maar ook beperkingen van spraakorganen.

Kinderen kunnen periodes hebben dat ze slecht praten als ze net in een nieuwe fase in de taalontwikkeling zitten. Het toepassen van nieuwe, moeilijkere zinsconstructies kan tijdelijk stotteren veroorzaken.

Soms zijn kinderen zo ongeduldig als ze iets willen vertellen of willen ze zoveel tegelijk vertellen, dat ze struikelen over hun eigen woorden. Duurt'slecht praten' lang, dan is een bezoek aan een logopedist aan te raden. Door een slechte taalontwikkeling kan de geestelijke ontwikkeling achterop raken, want die gaat gelijk op met taalontwikkeling.