Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Gepubliceerd op 22-06-2017

2017-06-22

Opvoeden

betekenis & definitie

Opvoeden gaat altijd hetzelfde.

Opvoeden is een proces van verandering. Zowel ouders als kinderen veranderen door wat ze met elkaar doormaken. Vaste regels en methoden bestaan daarom alleen op papier. In de praktijk van alledag zijn mensen nu eenmaal opgewekt, slecht gehumeurd, uitgelaten, zorgeloos of inconsequent. De grap is dat dat voor ons allemaal in een bepaalde mate geldt. Het is niet erg om dat ook te laten doorklinken in de opvoeding. Daarom is het beter daar iets nuttigs mee te doen en er als het ware mee te spelen. Soms kan een kind zeer veel baat hebben bij een duidelijke sturing en soms kan het zelfs van levensbelang zijn dat een ouder uitermate autoritair optreedt. In andere gevallen is het beter om een kind zijn gang te laten gaan en in sommige gevallen is het veel effectiever om te overleggen over hoe er verder opgevoed moet worden. En natuurlijk zijn er situaties waarin regels en afspraken even moeten wijken en er alleen maar steun, bescherming, liefde en begrip nodig zijn.

Opvoeden is bij uitstek een activiteit waarin het draait om maat en evenwicht. Soms kan alleen al het goede voorbeeld geven de beste uitwerking hebben.

Het beste is om je kinderen zoveel mogelijk vrijheid te geven. De 'laat maar waaien'- of 'laisser faire'-ouder/-opvoeding wordt gegeven door ouders die kinderen zoveel mogelijk hun gang laten gaan. Laisser faire kan een houding zijn uit overtuiging, als je ervan uitgaan dat kinderen zelf wel weten wat ze willen en wat goed voor ze is. Ouders denken in zo'n geval dat als je een kind zijn gang maar laat gaan, het allemaal helemaal in orde komt. Misschien nog wel meer dan wanneer je het een bepaalde kant probeert uit te sturen. Maar deze houding kan ook voortkomen uit tijdgebrek en desinteresse, bijvoorbeeld bij ouders die veel meer met zichzelf bezig zijn dan met hun kinderen. Als ouders hun kinderen te veel vrijheid geven, kan dat de kant van verwaarlozing opgaan. Een jong kind kan bijvoorbeeld meestal niet zelf bepalen wanneer hij naar bed moet of wat hij moet eten. Toch heeft het laten gaan van je kind op bepaalde momenten ook voordelen. Het is prettig als een kind geregeld de kans krijgt om zijn eigen gang te gaan, zonder dat ouders hem te veel in gaten houden. Juist vrijheid stimuleert zijn ontwikkeling.