Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Gepubliceerd op 22-06-2017

2017-06-22

Joint

betekenis & definitie

Als een kind begint met joints roken, is de kans groot dat hij later aan de harddrugs gaat

Gelukkig is het niet zo dat het gebruik van softdrugs zoals hasj automatisch inhoudt dat kinderen overgaan tot heroïne of cocaine. Het roken van een joint heeft meer te maken met het expe- rimenteergedrag van pubers en adolescenten. Datzelfde geldt ook voor roken en drinken.

Tegenwoordig gebruiken jongeren ook partydrugs, die bij verkeerd gebruik gevaarlijk kunnen zijn. Als je de indruk hebt dat je kind iets gebruikt, dan is het verstandig om er met hem over te praten. Wordt hij direct boos of wijs je het gebruik af, dan mis je de kans om te weten wat je kind doet en waarom hij het doet. Juist in de puberteit is het nodig om het contact niet te verliezen.

Je kunt een jongere wel verbieden om bepaalde dingen te doen en je kunt wel je mening geven of je ongerustheid uiten, maar hij zal er lang niet altijd naar luisteren.

Het is ook altijd nuttig om informatie in huis te halen over drugs- en alcoholgebruik. Naar aanleiding van die objectieve informatie kun je beter samen praten over drugs of alcohol. Een jongere voelt zich dan niet meteen afgewezen en zal jouw mening ook niet helemaal naast zich neerleggen, al doet hij niet meteen wat jij zou willen. Vaak blijkt dat een jongere na verloop van tijd zelf ook gaat inzien dat drugs- en alcoholgebruik nadelen hebben.

Laat een jongere duidelijk merken dat er voor jou een verschil is tussen zijn gedrag en zijn persoon. Als een jongere sterk wordt afgewezen door zijn ouders, is de kans veel groter dat hij juist dingen gaat doen die niet goed voor hem zijn.