Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Gepubliceerd op 22-06-2017

2017-06-22

Faalangst

betekenis & definitie

Niet tegen je verlies kunnen is een karaktereigenschap. Niet tegen je verlies kunnen kan te maken hebben met de grote competitiedwang en met het zelfbeeld van een kind. Bij spelletjes is het duidelijk datje meedoet in de hoop datje wint.

Dat hoort voor een deel bij het spel. Mensen die geen belang stellen in winnen, houden vaak ook niet van spelletjes, want zij missen de spanning van willen winnen. Als een kind verliest, is het logisch dat hij teleurgesteld is. Maar als de reactie te sterk is in verhouding met het gebeurde, is dat heel vervelend voor een kind. Dat is voor het kind zelf vervelend, maar ook voor de kinderen met wie hij speelt. Bovendien is de kans groot dat een kind om die reden geplaagd wordt en dat verliezen nog erger wordt. Niet tegen je verlies kunnen heeft vaak met onzekerheid te maken, en met bang zijn datje anders niet goed genoeg bent. Het verdriet en de boosheid bij verliezen kunnen minder worden als een kind een beter zelfbeeld krijgt. Laat een kind vaak merken dat je veel van hem houdt en dat je heel erg blij met hem bent. Prijs hem als hij iets goed doet. Leef met hem mee als hij verliest en laat merken dat je snapt dat hij daar moeite mee heeft. Meeleven helpt vaak beter dan een kind ervan overtuigen dat verliezen niet erg is. Voor hem is het wél erg. Probeer hem wel uit te leggen dat weglopen tijdens een spelletje niet helpt. Je kunt het juist beter nog eens proberen en opnieuw een kans hebben om wel te winnen of het veel beter te doen. En vertel ook dat ieder mens wel ergens goed in is - de een in voetballen en de ander met kaartspelen.