achterwiel betekenis & definitie

achterwiel (verwijzend naar de grote achterwielen van een rijtuig?), rijksdaalder: Ik gaf de oude ziel een achterwiel, en toen zij zich … verwijderde … geloofde ik geen onvoordeeligen koop te hebben gesloten, omdat mijns inziens Sientjes geschiedenis, voor een auteur, wel een rijksdaalder waard is.

Gepubliceerd op 06-03-2017