Wiki

Samenvattingen van Wikipedia artikelen.

Gepubliceerd op 07-12-2017

Aangeslagen toestand

betekenis & definitie

Een aangeslagen of geëxciteerde toestand is in de kwantummechanica een toestand met een hogere energie dan de grondtoestand.

De excitatie-energie van een aangeslagen toestand kan bepaald worden door de absorptielijnen binnen het spectrum van een atoom of molecuul maar de excitatie-energie kan ook binnen het continuüm van een energieband van een vaste stof vallen.

De aangeslagen toestand wordt bereikt door middel van excitatie.

De energie kan overgedragen worden door elektromagnetische straling af te geven in de vorm van een foton.

Men spreekt van luminescentie wanneer de golflengte van het uitgezonden foton binnen het spectrum van zichtbaar licht valt.

Als de oorspronkelijke excitatie het gevolg was van de absorptie van een foton van hogere energie dan het uitgezonden foton, spreekt men van fluorescentie.