Wiki

Samenvattingen van Wikipedia artikelen.

Gepubliceerd op 07-12-2017

2017-12-07

Aanduiding

betekenis & definitie

De Nederlandse Kieswet stelt regels voor de aanduiding van een politieke groepering op een kandidatenlijst voor verkiezingen.

Op ieder moment kan een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid een aanduiding laten registreren bij het centraal stembureau voor de betreffende verkiezing.

Partijen die geen aanduiding registreren of personen die zich individueel verkiesbaar stellen, kunnen alleen deelnemen met een zogenoemde blanco lijst.

Een registratie van een aanduiding werkt in veel gevallen door naar beneden.

Zo kan een partijnaam die geregistreerd wordt voor de Tweede Kamerverkiezingen, ook gebruikt worden bij deelname aan de verkiezingen van de Provinciale Staten, gemeenteraad en eilandsraad. De aanduiding mag niet meer dan 35 tekens bevatten.

Voor het laten registreren van een aanduiding dient in de meeste gevallen een waarborgsom te worden betaald.