Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

WEU

betekenis & definitie

De West-Europese Unie (WEU) was een Europese samenwerkingsorganisatie voor defensie en veiligheid, die in 1948 via het Verdrag van Brussel werd opgericht. Door het verdrag verplichtten de WEU-lidstaten zich ertoe om elkaar militaire bijstand te verlenen bij een aanval op hun grondgebied. De WEU wordt per 1 juli 2011 opgeheven. De EU heeft met het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid de rol van de WEU geleidelijk overgenomen.