Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Voorrang van EU recht

betekenis & definitie

Een doctrine ontwikkeld op basis van rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU (de zaak 6/64, Costa-ENEL). Op basis van deze doctrine is de nationale rechter verplicht rechtstreeks werkende bepalingen van EU recht voorrang te geven boven andersluidende nationale wetgeving en zulke nationale wetgeving in geval van strijdigheid met het EU recht buiten toepassing te laten.