Verordening betekenis & definitie

Een verordening is een juridisch verbindende regeling van de EU. Een verordening heeft een algemene strekking, is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Dit laatste betekent dat een verordening niet eerst hoeft te worden omgezet in nationale wetgeving. Overigens zal soms wel aanvullende nationale regelgeving moeten worden opgesteld, of zal anderszins actie moeten worden ondernomen om uitvoering te geven aan de verordening.