Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Verdrag van Nice (2001)

betekenis & definitie

Het verdrag is op 1 februari 2003 in werking getreden. Het gaat om institutionele wijzigingen die de Unie moesten voorbereiden op de uitbreiding van de Unie. Enkele belangrijke wijzigingen:

Uitbreiding van de mogelijkheden van de Raad om met gekwalificeerde meerderheid (in plaats van unanimiteit) te beslissen en aanpassing van de stemverhouding binnen de Raad met het oog op de uitbreiding van de Unie.
Uitbreiding van de mogelijkheden van het Europees Parlement als medewetgever (medebeslissing, zie aldaar) op te treden bij besluiten die de Raad met gekwalificeerde meerderheid neemt en aanpassing van het zetelaantal van het Europees Parlement met het oog op de uitbreiding van de Unie.