Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Verdrag van Maastricht (1992)

betekenis & definitie

Verdrag betreffende de Europese Unie, bestaande uit drie pijlers: de eerste pijler (het EEG-Verdrag, EGKS-Verdrag en Euratom-Verdrag), de tweede pijler in de vorm van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid en de derde pijler betreffende onderwerpen op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken. De naam EEG werd omgedoopt in EG. 'Economisch' werd geschrapt om te vermijden dat het leek alsof de EG alleen op Economisch terrein werkzaam zou zijn (zie ook EG en EEG, pijlerstructuur). De noodzakelijke beginselen voor de Europese Monetaire Unie (EMU) worden vastgelegd. Een begin werd gemaakt met samenwerking op het gebied van het gemeenschappelijke buitenlands en veiligheidsbeleid en op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (uitgewerkt in het Verdrag van Amsterdam).