Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Uitvoeringshandeling

betekenis & definitie

Uitvoering van Europese wetgeving vindt in beginsel plaats door de lidstaten. Maar als het nodig is dat die Europese wetgeving door de lidstaten volgens eenvormige voorwaarden wordt uitgevoerd kan aan de Commissie of de Raad onder bepaalde voorwaarden uitvoeringsbevoegdheid worden gegeven (artikel 291 EU-Werkingsverdrag). Een uitvoeringshandeling (uitvoeringsverordening, uitvoeringsrichtlijn, uitvoeringsbesluit) heeft slechts betrekking op niet-essentiële technische aspecten van wetgevingshandelingen, die gemakkelijk moeten kunnen worden aangepast aan praktische ontwikkelingen of gewijzigde wetenschappelijke inzichten.