Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Subsidiariteitsbeginsel (-toets)

betekenis & definitie

Bij het subsidiariteitsbeginsel gaat het om het gebruik van bevoegdheden en taken tussen lidstaten en Unie. Zie artikel 5, lid 3 EU-Verdrag: op beleidsgebieden die niet exclusief behoren tot de bevoegdheden van de Unie kan alleen actie op EU-niveau ondernomen worden indien en voorzover de gewenste doelstellingen niet door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt.

De vraag of voldaan is aan het subsidiariteitsbeginsel (de subsidiariteitstoets) moet bij ieder nieuw Commissievoorstel worden beantwoord: er mag alleen actie worden ondernomen op EU-niveau wanneer dit niet even goed (of beter) kan worden gedaan op lidstaatniveau.