Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Rechtstreekse werking

betekenis & definitie

Diverse bepalingen uit het EG-Verdrag en bepaalde vormen van secundaire Europese regelgeving hebben rechtstreekse werking. Op deze regelgeving kan door particulieren (en ondernemingen) dan ook een beroep worden gedaan tegenover de nationale overheid (verticale rechtstreekse werking), of tegenover andere particulieren (horizontale rechtstreekse werking). Lees ook de kabinetsnotitie over doorwerking van Europees en internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde.