Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Rechtsbasis

betekenis & definitie

Verdragsbepaling waarop (een voorstel tot) nieuwe Europese regelgeving gebaseerd moet zijn. Bepaalt welke besluitvormingsprocedure gevolgd moet worden en hoe in de Raad gestemd moet worden (bijvoorbeeld bij gekwalificeerde meerderheid of unanimiteit). Het kiezen van een verkeerde rechtsbasis kan ongeldigheid van het besluit tot gevolg hebben.