Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Proportionaliteitstoets

betekenis & definitie

Toets om vast te stellen of het voorgestelde optreden van de EU qua vorm en ruimte die het nog aan de lidstaten laat, niet verder gaat dan strikt noodzakelijk om de doelstellingen van het EU-Verdrag of het EU-Werkingsverdrag te verwezenlijken. Kan het beoogde resultaat ook met minder vergaande middelen worden bereikt?