Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Prejudiciële beslissing

betekenis & definitie

Een beslissing door het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg naar aanleiding van een vraag van een nationale rechter over de uitleg van de Europese Verdragen en de daarop gebaseerde handelingen, zoals verordeningen, richtlijnen en beschikkingen.

Vaak worden in procedures voor de nationale rechter Europeesrechtelijke a rgumenten naar voren gebracht. Voorzover een nationale rechter twijfelt over de geldigheid of uitleg van een Europese regel, bestaat de mogelijkheid nadere uitleg over de ingeroepen Europese bepalingen te vragen aan het Europese Hof van Justitie. De nationale procedure wordt dan tijdelijk stilgelegd.