Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Pijlerstructuur (van de Europese Unie)

betekenis & definitie

De Europese Unie werd sinds het Verdrag van Maastricht (1992, zie aldaar) naar beleidsterreinen onderverdeeld in drie pijlers (naar analogie van een tempel uit de oudheid). Iedere pijler besloeg een apart cluster van beleidsterreinen, kende eigen besluitvormingsprocedures en deels ook aangepaste bevoegdheden voor de Europese instellingen. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is de pijlerstructuur verdwenen.